1. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

Dzisiaj, w drugą niedzielę listopada, po raz 12., solidaryzujemy się z Kościołem prześladowanym w różnych częściach świata. Poprzez modlitwę i czyny pokutne możemy wyrazić solidarność i duchową bliskość z chrześcijanami prześladowanymi na całym świecie. Wielu wyznawców Chrystusa płaci za wiarę najwyższą cenę – oddaje swoje życie. Ofiarujmy im dar modlitwy.

2. Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

W poniedziałek, 9 listopada świętujemy rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. To święto przypomina, że jesteśmy cząstką jednego Kościoła powszechnego. Bazylika Laterańska jest katedrą biskupa Rzymu, czyli papieża, i matką wszystkich kościołów świata. Przez tysiąc lat koncentrowało się przy niej życie Kościoła i nawet kiedy wybudowano bazylikę nad grobem Świętego Piotra Apostoła na Watykanie, Bazylika Laterańska zachowała status katedry biskupa Rzymu. Do dziś nad wejściem do Bazyliki Laterańskiej znajduje się łaciński napis: „Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata”.

3. Rocznica Odzyskania Niepodległości

 • W środę, 11 listopada, przypada 102. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, święto państwowe. Będziemy modlić się w intencji Polski i Polaków, o pokój w Ojczyźnie, zdrowie i zachowanie ładu społeczno-gospodarczego, a szczególnie, aby cały Naród Polski był zawsze wierny Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, zgodnie z tradycją Kościoła Świętego.
 • Msze Św. w intencji Ojczyzny odprawimy o godz. 10:30 i 18:00. Serdecznie zapraszamy.
 • Ksiądz Arcybiskup Metropolita, podczas Mszy Świętych w intencji Ojczyzny 11 listopada, widzi możliwość wspólnego odśpiewania Hymnu Polski, przed liturgią lub po błogosławieństwie, kończącym liturgię.

4. Kalendarz liturgiczny

W tygodniu patronują nam:

 • we wtorek, 10 listopada – św. Leon Wielki (ok. 400-461), papież i doktor Kościoła; wytrwale zwalczał błędy w wierze i bronił jedności Kościoła; obrońca nauki o dwóch naturach Chrystusa i prymatu papieża.
 • w środę, 11 listopada – św. Marcin z Tours (316-397), żołnierz rzymski, który po przyjęciu chrztu zaczął prowadzić życie mnicha, został biskupem w Tours; pierwszy wyznawca, męczennik w Kościele Zachodnim.
 • w czwartek, 12 listopada – św. Jozafat (1580-1623), biskup i męczennik, który nawracał schizmatyków na Kresach Wschodnich.
 • w piątek, 13 listopada – Święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn (†1003), eremici i misjonarze, działający w okolicach Międzyrzecza za czasów Bolesława Chrobrego, pierwsi polscy męczennicy wyniesieni do chwały ołtarzy.

5. Wypominki, modlitwy za zmarłych

 • W listopadzie polecamy naszych bliskich zmarłych. Modlitwa wypominkowa w tygodniu, codziennie, o godz. 18:00. Zapraszamy.
 • Listopad tradycyjnie jest czasem modlitewnej pamięci o zmarłych. Polecajmy ich Bożemu miłosierdziu.

6. Odpusty za zmarłych

Przez cały miesiąc listopad (dotychczas okres ten wyznaczały dni od 1 do 8 listopada) za pobożne nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych możemy codziennie uzyskać odpust zupełny, który dedykujemy duszom w czyśćcu cierpiącym, pod zwykłymi warunkami, (być w stanie łaski uświęcającej, wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjąć Komunię św., pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga). Nie można tego odpustu ofiarować za samego siebie.

7. Adoracja i post o powołania

 • W całej naszej Archidiecezji podjęto wezwanie Chrystusa do szczególnej modlitwy o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne poprzez modlitwę wstawienniczą i post.
 • Modlitwa ta polega na całodobowej, tj. 24 godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu, połączonej z postem w dowolnej formie.
 • Adoracja i post w naszej parafii rozpocznie się w czwartek, 12 listopada o godz. 18.00 i będzie trwać do piątku, 13 listopada do godz. 18.00, przez cały dzień i całą noc. Serdecznie zapraszamy.
 • W ten sposób w całej Archidiecezji trwa stała modlitwa wstawiennicza i post o powołania przez dziewięć miesięcy, tj. od pierwszej niedzieli Wielkiego Postu do Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

8. Nowenna

Zbliżamy się do końca roku liturgicznego. W piątek, 13 listopada, rozpoczniemy nowennę przed uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

9. Podziekowania

Dziękuję Parafianom i Gościom, którzy wspierają naszą Parafię. Dziękuję za ofiary składne w kościele, także za ofiary wpłacane na konto parafialne. Udzielone w ten sposób wsparcie – nawet w obliczu osobistych trudności i niedostatków – jest wyrazem solidarności i wyobraźni miłosierdzia. Serdeczne Bóg zapłać.

(Bank Pekao SA 46 1240 1864 1111 0000 2206 1283).

ks. Stanisław Drewicz, proboszcz

Komunikaty i informacje Kurii Metropolitalnej

Zapraszamy do udziału w modlitwie za Ojczyznę w 102. rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wojewódzkie obchody tego wydarzenia odbędą się w Pyrzycach, w parafii pw. św. Ottona, gdzie o godz. 11.30 zostanie odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi. Ponadto w Szczecinie Msza Święta w intencji Ojczyzny zostanie odprawiona w Bazylice Archikatedralnej o godz. 18.00 pod przewodnictwem Księdza Biskupa Henryka Wejmana.

W sobotę, 14 listopada o godz. 12:00, w przeddzień Światowego Dnia Ubogich,w Bazylice Katedralnej pw. św. Jakuba w Szczecinie Ks. Arcybiskupa Andrzej Dzięga będzie przewodniczył dziękczynnej Mszy Św. z okazji 30-lecia Caritas Archidiecezji Szczecińsko-kamieńskiej.

W niedzielę, 15 listopada, po Mszach Św. odbędzie się przykościelna zbiórka do puszek na rzecz dzieł Caritas na przygotowanie świątecznej pomocy dla ubogich i wsparcie osób samotnych i biednych w czasie pandemii.

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną Fundacja Donum Vitae, współpracująca z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej Szczecińsko – Kamieńskiej, informuje o możliwości przygotowania do sakramentu małżeństwa w formie on-line. Już 17 listopada rozpocznie się najbliższy kurs dla narzeczonych. Kolejny kurs rozpocznie się 22 stycznia 2021 r. Zapisy odbywają się poprzez formularz na stronie: http://poradnia.donumvitae.pl/zgloszenia-na-kurs/ Każdy uczestnik kursu otrzyma świadectwo jego ukończenia. Obowiązuje opłata za kurs. Kontakt: 882 024 488 lub e-mail: rejestracja@donumvitae.pl