Tylko od nas zależy, co zrobimy z adwentowymi, niekiedy bardzo krętymi drogami: czy uda nam się wyprostować choć krótki odcinek drogi, czy będziemy kroczyć po bezdrożach. Pamiętajmy, że kompasem człowieka adwentu jest miłość i pokuta.

1. XXI Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie

Tę niedzielę Adwentu przeżywamy jako Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Wspierajmy modlitwą i ofiarami braci i siostry w byłych krajach Związku Radzieckiego. Ofiary, wyraz naszej solidarności i braterskiej miłości, możemy składać do puszek po wyjściu z kościoła.

2. Św. Mikołaja

Dzisiaj wspominamy św. Mikołaja, biskupa Myry żyjącego w III i IV w., który zasłynął gorliwością duszpasterską i szczególną troskliwością o potrzeby materialne bliźnich. Za jego przykładem obdarowujemy się drobnymi upominkami, które są wyrazem naszej miłości i przyjaźni.

3. Niedziela Eucharystyczna

Dzisiaj także pierwsza niedziela miesiąca, która gromadzi nas wokół Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. „Eucharystia daje życie” – tym roku z jeszcze większą pobożnością przeżywajmy każdą adorację przed Najświętszym Sakramentem. Pogłębiajmy naszą świadomość, czym tak naprawdę jest Eucharystia i jak powinna ona kształtować nasze chrześcijańskie życie.

4. Roraty

W Adwencie rozważamy z Maryją tajemnicę wcielenia Bożego podczas Mszy Świętej roratnej codziennie o godz 18:00. Zapraszamy dorosłych, młodzież i dzieci.

5. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

 • We wtorek, 8 grudnia – uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Dziękujemy Bogu za to, że wybrał Maryję na Matkę swojego Syna, a z tej racji zachował Ją od grzechu pierworodnego. Prawda ta sięga źródeł chrześcijaństwa, pochodzi z czasów apostolskich.
 • Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi ogłosił papież Pius IX w 1854 roku. Prośmy naszą Najlepszą Matkę o wstawiennictwo u Jej Syna we wszelkich potrzebach, zwłaszcza o wytrwałość w walce z grzechami.
 • W 1947 roku Matka Boża w objawieniu, które  usłyszała pielęgniarka Pierina Gilli w Montichiari w Italii, powiedziała: „Pragnę, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe, obchodzono uroczyście Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej Godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą wielkie i liczne nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeśli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona”.
 • Jest taka jedna godzina w roku, gdy Niebo pochyla się tak nisko nad ziemią, że Bóg jest na wyciągnięcie ręki i Jego odwieczne skarby miłości. Jest taka jedna godzina w roku, gdy wszystko jest możliwe.
 • Zachęcamy do udziału we Mszach Świętych, które odprawimy o godz. 12:00 i o godz. 18:00.

6. Kalendarz liturgiczny

W tygodniu patronuje nam:

 • w poniedziałek, 7 grudnia – św. Ambroży (ok. 340-397), biskup Mediolanu, duszpasterz, teolog, doktor Kościoła.

7. Podziekowania

 • Dziękujemy wszystkim, którzy w poczuciu odpowiedzialności za naszą wspólnotę, w ramach swoich możliwości, składają ofiarę na niedzielną tacę lub dokonują dobrowolnych wpłat przeznaczonych za pośrednictwem konta parafialnego na nasze funkcjonowanie. Udzielone w ten sposób wsparcie – także w obliczu osobistych trudności i niedostatków – jest wyrazem solidarności i wyobraźni miłosierdzia. Serdeczne Bóg zapłać.
 • W prezbiterium naszego kościoła są zupełnie nowe siedziska ( 8 krzeseł) i odnowione miejsce przewodniczenia – fotel i dwa taborety. Wszystkie stylowe meble zostały odnowione – pomalowane i wyzłocone. Prosimy o wsparcie tego projektu przez złożenie dobrowolnej ofiary w kościele – na tacę lub w zakrystii albo poprzez ofiarę wpłaconą na konto parafialne. Nr parafialnego rachunku bankowego – Bank Pekao SA 46 1240 1864 1111 0000 2206 1283.
 • Dziękuję za ofiary duchowe i materialne.

8. Remont naszego kościoła

 • Ze względu na poszerzające się pęknięcia w naszym kościele zaprosiliśmy specjalizujących się w tego typu problemach: projektanta i architekta, a także konserwatora zabytków oraz prawnika, w celu ustalenia ich przyczyn, możliwości zapobieżenia ich rozwojowi, a także znalezienia najlepszej drogi dla poprawy tego stanu. Ocena wskazuje na pilną konieczność przeprowadzenia specjalistycznych ekspertyz i badań.
 • Już na ten moment jednak, wstępne oględziny, spowodowały wydanie zalecenia natychmiastowego wyłączenia z użytkowania empory kościoła od strony północnej, bowiem przebywanie w tym miejscu może zagrażać bezpieczeństwu. Co ważne uzyskałem zapewnienie, iż w pozostałym zakresie przebywanie w kościele, na ten moment, nie wiąże się z żadnym ryzykiem i jest bezpieczne.
 • Widoczne na ścianach w kościele oznaczenia wskazują miejsca, w których zostaną umiejscowione specjalistyczne urządzenia, mierniki rozwarcia pęknięć, badające skale problemu spękań. Dane te są niezbędne biegłym inżynierom, dla sporządzenia tych dokumentów
 • Jako Parafia rozpoczęliśmy starania o pozyskanie środków finansowych na ten cel. System dotacji tego rodzaju jest jednak tak skonstruowany, iż w każdym przypadku wymaga posiadania wkładu własnego. Parafia wnioskując o dane środki, musi wykazać się posiadaniem również własnych środków finansowych. 
 • W związku z tą sytuacją, jestem zmuszony zwrócić się do parafian o udzielenie wsparcia. Parafia utworzy odrębne konto bankowe , które nazwiemy „Remont naszego Kościoła”, na którym będą zbierane środki z przeznaczeniem jedynie dla działań związanych z opisywanym problemem. Do rachunku bankowego umocowani będą przedstawiciele parafian, tak aby uwiarygodnić gromadzenie i wydatkowanie środków. Ze swojej strony, cyklicznie, będę zdawał sprawozdanie z aktualnego stanu konta, czyli sum wpływających kwot, a także będę informował o ponoszonych wydatkach.
 • W tym trudnym dla naszej Parafii czasie, w poczuciu odpowiedzialności za nasz Kościół, liczę że wykażecie się Państwo zrozumieniem i wesprzecie (w miarę swoich możliwości) to dzieło. Już teraz jestem wdzięczny, wielu osobom, które udzieliły mi fachowego wsparcia merytorycznego. Wierzę, że wspólnymi siłami, z Bożą pomocą, uda nam się razem doprowadzić do sytuacji, w której nasz kościół zostanie gruntownie odrestaurowany. Miejmy świadomość, że nasze dobrowolne wpłaty na to konto będą uwiarygodniały nas w pozyskiwaniu środków finansowych.

9. Caritas na Boże Narodzenie

 • Polecamy świece caritasowe i kartki świąteczne; to tradycyjne Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.
 • Przy wyjściu z kościoła oraz w zakrystii są do nabycia opłatki wigilijne.

Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień.
Miłej i błogosławionej niedzieli.

ks. Stanisław Drewicz, proboszcz

Komunikaty i informacje Kurii Metropolitalnej

Za pośrednictwem Konferencji Episkopatu Polski, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, zwraca się z gorącym apelem do wszystkich osób, które przeszły chorobę COVID-19 o oddawanie osocza. Jak czytamy w Apelu: „Badania naukowe potwierdzają, że osocze ozdrowieńców, podane we wczesnej fazie choroby, może zmniejszyć ryzyko zgonu. Dawcą może być każdy ozdrowieniec. Wystarczy zgłosić się – nie wcześniej niż po miesiącu od wyzdrowienia – do regionalnego centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa”. Wszystkim, którzy odpowiedzą na ten Apel serdecznie dziękujemy.

Polecamy Inicjatywę Ogólnopolskiej Nowenny do św. Andrzeja Boboli w czasie epidemii. Modlitwa ta będzie odmawiana i transmitowana on-line przy relikwiach Świętego w Sanktuarium Narodowym w Warszawie, w dniach od 7 do 16 grudnia br. „Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Polski, Patronie Jedności! Wypraszaj nam łaskę przeżywania trudów epidemii w zjednoczeniu z Bogiem i solidarnie z naszymi bliźnimi w Ojczyźnie i na całym świecie. Pomóż każdemu z nas stać się orędownikiem pokoju i pojednania. Naucz nas szanować godność każdego człowieka,prowadzić dialog w duchu porozumienia i przebaczenia. Wypraszaj dla nas gorące serca, pełne współczucia i miłosierdzia dla tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Amen”.

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną Fundacja Donum Vitae, współpracująca z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej, informuje o możliwości przygotowania do sakramentu małżeństwa w formie on-line. Kurs rozpocznie się 22 stycznia 2021r. Zapisy odbywają się poprzez formularz na stronie: http://poradnia.donumvitae.pl/zgloszenia-na-kurs/ Każdy uczestnik kursu otrzyma świadectwo jego ukończenia. Obowiązuje opłata za kurs. Kontakt: 882 024 488 lub e-mail: rejestracja@donumvitae.pl

Uprzejmie informujemy, że w niedzielę, 13 grudnia br., w 39. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego w Bazylice Archikatedralnej zostanie odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny o godz. 12.00, pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi.

Zachęcamy do modlitwy z okazji 50. rocznicy śmierci ofiar grudnia 1970 r. W tym roku szczecińskie obchody tej ważnej rocznicy będą miały zasadniczo charakter prywatny.

Uprzejmie przypominamy, że w niedzielę, 20 grudnia br., przypada 6. rocznica przyjęcia sakry biskupiej przez Księdza Biskupa Henryka Wejmana. Modlitwie wiernych polecamy Dostojnego Jubilata.

Koncert Noworoczny, który odbywał się w Katedrze tradycyjnie 1 stycznia, w tym roku nie odbędzie się. 

Wydarzenie „Betlejem w Polsce”, które odbywało się w Szczecinie, w tym roku zostało zaplanowane poprzez stronę: www.betlejemwpolsce.pl. Na tej stronie można się zapisać i wykupić udział w tegorocznym koncercie pt. „Pomoc z nieba” oraz w poprzednich koncertach „Głośna noc” i „Pokój wam”, a także nabyć trzy podwójne albumy, pochodzące z tych widowisk. Przygotowana została także bezpłatna płyta do pobrania cyfrowego, w nagraniu której wzięło udział ponad 120.000 chórzystów, 28 solistów i 6 zespołów. Organizatorzy zamierzają dochód z wydarzeń i płyt przeznaczyć na pomoc potrzebującym. 

Fundacja „Orszak Trzech Króli” w tym roku proponuje zmienioną formułę świętowania Epifanii, a jednocześnie otwiera się na możliwość, aby w danej miejscowości był realizowany więcej niż jeden Orszak. Fundacja „Orszak Trzech Króli” proponuje zorganizowanie w tym roku następujących wydarzeń: Mini Orszak. Mini Orszak to wspólne kolędowanie połączone z występem jasełkowym czy koncertowym, w którym występuje element pokłonu przed Świętą Rodziną czy wędrowania do szopki. Może się odbywać w parafiach, domach kultury, szkołach, na ulicy itp. w taki sposób, który szanuje prawo i zapewnia bezpieczeństwo sanitarne osób uczestniczących, czyli w małych grupach z odpowiednim odstępem, i innymi zabezpieczeniami. Mini Orszaki otrzymają od Fundacji korony, śpiewniki, nalepki, gazetki itp. Mini Orszaków może być więcej niż jeden w danej miejscowości. Organizatorom zależy na tym, aby nie tworzyć jednego dużego wydarzenia, lecz wiele małych. Termin: 6 stycznia 2021 r. Spacer Orszakowy to rodzinna gra polegająca na przejściu trasy dotychczasowego Orszaku ulicami miejscowości w celu przeżycia wydarzenia w inny sposób. Tras Orszaku może być więcej, jeśli organizator sobie życzy. Fundacja przygotuje dziewięć różnych wzorów plansz/plakatów, które mogą zastąpić dotychczasowe mansjony (organizator może wybrać sobie najważniejsze z nich): „Orszak Trzech Króli” (wyjaśnienie idei); „Edykt Cezara”; „Olśnienie”, „Gospoda”; „Dwór Heroda”; „Walka dobra ze złem”; „Brama Anielska”; „Pasterze”; „Szopka”. Plansze będą posiadały przygotowane miejsca na zdjęcia ze scen z poprzednich lat Orszakowych (można użyć lokalne zdjęcia lub zaproponowane z Fundacji). Prócz zdjęć na planszach będą opisy dotyczące scen oraz zadania dla spacerujących. Termin: 6 stycznia 2021 r., ale także weekend poprzedzający Epifanię. Orszak Kolęd – Święty wieczór. Orszak Kolęd – Święty Wieczór to spotkanie kolędowe, które odbywa się w wieczór poprzedzający Święto Objawienia Pańskiego. Święte Wieczory to stara polska tradycja polegająca na gromadzeniu się i wspólnym śpiewaniu kolęd w okresie od Bożego Narodzenia do Święta Epifanii. Fundacja „Orszak Trzech Króli” promuje śpiewanie kolęd w gronie rodzinnym i wraz ze znajomymi. O ile sytuacja nam pozwoli Organizatorzy chcą, aby odbyło się wiele takich wieczorów w różnych parafiach, domach kultury, szkołach itp. W tym samym czasie tysiące osób w Polsce może śpiewać ku czci Dzieciątka nasze tradycyjne kolędy. Termin: 5 stycznia 2021 r., w godzinach od 17:00 do 20:00. Orszakowy Challenge Kolędowy. Orszakowy Challenge Kolędowy jest inicjatywą, która łączy ludzi w tradycji śpiewania kolęd. Możemy, używając mediów społecznościowych, połączyć całą Polskę łańcuszkiem pięknych kolęd. Zachęcamy wszystkich, aby nagrali filmik z rodzinnego śpiewania jednej z wybranych kolęd lub pastorałek i nominowali kolejne osoby do wyzwania. W nagraniu powinny wystąpić minimum dwie osoby, ale zachęcamy, aby występowały całe rodziny, parafie, szkoły i inne dowolne grupy. Film może zostać nagrany poprzez komunikację internetową (np. Zoom, Skype), gdzie na różnych ekranach osoby wspólnie zaśpiewają. Sposób wykonania jest dowolny i liczymy na kreatywność uczestników Challenge’u (inscenizacja, rekwizyty, stroje itp.). Film musi jednak nawiązywać do tradycji i obrzędów chrześcijańskich, idei miłości, pokoju i dobra. Scenariusze spotkań, zadania szczegółowe i wszystkie informacje organizacyjne na temat tych propozycji są na stronie www.orszak.org.

Msza Święta w intencji obcokrajowców jest planowana tradycyjnie w Katedrze, 6 stycznia 2021 r. o godz. 12.00.

Obchody Tygodnia Ekumenicznego będą skoncentrowane na wspólnej modlitwie w czasie Nieszporów w Katedrze, 25 stycznia 2021 r. Będą one poprzedzone modlitwą w intencji jedności chrześcijan w kościołach w wymiarze prywatnym.