1. NIEDZIELA EUCHARYSTYCZNA
Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca, która gromadzi nas wokół Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. W trudnym czasie epidemii będziemy modlić się za wstawiennictwem Niepokalanego Serca NMP o opiekę nad nami i pomoc w pokonaniu pandemii.

2. KALENDARZ LITURGICZNY
W tym tygodniu patronują nam:
w poniedziałek, 6 lipca – bł. Maria Teresa Ledóchowska (1863-1922), urodziła się 29 kwietnia w Loosdorf w Austrii. Otrzymała głęboko religijne wychowanie. Mając lat 27 zrezygnowała ze stanowiska damy dworu i wszystkie swoje talenty literackie i organizacyjne poświęciła dziełu misji afrykańskich. Dnia 9 września 1895 roku złożyła śluby zakonne jako pierwsza sodaliska założonego przez siebie stowarzyszenia misyjnego, zwanego Sodalicją świętego Piotra Klawera. Zmarła w Rzymie i tam spoczywa. Jest patronką dzieł misyjnych w Polsce. To także święto patronalne Apostolstwa Chorych, związane ze wspomnieniem Najświętszej Maryi Panny Uzdrowienia Chorych. Naszą modlitewną pamięcią obejmijmy tych, którzy starają się pomagać duchowo wszystkim chorym, cierpiącym i seniorom z naszej wspólnoty parafialnej.
– w środę, 8 lipca – św. Jan z Dukli (1414-1484), prezbiter, niezwykle gorliwy franciszkanin, związany z Krosnem, ze Lwowem i z Poznaniem; słynął z wiedzy teologicznej i daru prorokowania. Wstąpił do Zakonu Franciszkanów Konwentualnych i wyświęcony na kapłana, pracował w różnych klasztorach Małopolski. Pod wpływem św. Jana Kapistrana przeniósł się do bernardynów, gdzie przez większość życia pracował we Lwowie jako gorliwy spowiednik i kaznodzieja. Był wielkim czcicielem Matki Bożej i pokornym sługą ludzi. Zmarł we Lwowie. Do jego grobu spieszyli wierni różnych obrządków. Jego relikwie od 1974 roku są przechowywane w Dukli. Został kanonizowany przez Jana Pawła II w Krośnie 10.06.1997 roku.
– w sobotę, 11 lipca – św. Benedykt (480-547), opat, napisał regułę która stała się podstawą dla wielu rodzin zakonnych na Zachodzie;Założony przez niego zakon benedyktynów przyczynił się do pogłębienia życia religijnego w Kościele, ale i szeroko rozumianej kultury. Z tej racji papież Święty Paweł VI w 1964 roku ogłosił Świętego Benedykta głównym patronem Europy. Ora et labora – Módl się i pracuj! – to sposób Świętego Benedykta na dobre chrześcijańskie życie. Do Polski benedyktyni przybyli wraz ze Świętym Wojciechem (†997). Najbardziej znanym opactwem benedyktyńskim jest u nas Tyniec.

3. OBRAZEK MARYJNY
Polecamy obrazki z wizerunkiem Niepokalanego Serca Matki Bożej. Wizerunek figury Maryi został poświęcony w czasie tegorocznego odpustu parafialnego. Jest to kolorowa fotografia Figury Maryjnej, którą adorujemy w prezbiterium naszego kościoła. Pragniemy, by w naszych domach czczona była Maryja, która patronuje naszej parafii i naszej świątyni.

4. PRASA KATOLICKA
Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Jest do nabycia Niedziela i Gość Niedzielny.
W dzisiejszej Niedzieli polecamy 2 artykuły. Pierwszy relacjonuje nasz miniony odpust parafialny. Jest to kolejny tekst, na pewno historyczny, bowiem opisuje poświęcenie nowego tabernakulum i możliwość nabycia obrazka z wizerunkiem figury Niepokalanego Serca NMP z naszego kościoła. Drugi – powołanie Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Św., wśród których był mianowany nasz Parafianin, Pan Mariusz. Polecamy.

5. NA WAKACJE I URLOPY
Niech rozpoczęte wakacje i urlopy będą okazją do pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Przez piękno ziemi przemawia do nas sam Stwórca. Zechciejmy dla Niego otworzyć nasze serca i umysły. Jednocześnie nie zapominajmy, że każdy z nas, jako katolik, ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej, która jest źródłem ożywczej łaski, przynosi pokój i zbawienie.
Nie zapominajmy też o tych, dla których lato jest czasem wytężonej pracy, zwłaszcza o pracujących na roli, na budowach, w szpitalach, transporcie, pozostających na koniecznych dyżurach. Módlmy się, aby Pan Bóg błogosławił w ich trudzie. Oni często pracują, aby inni mogli wypoczywać.

Dobrej i błogosławionej niedzieli!

ks. Stanisław Drewicz, proboszcz

 

KOMUNIKATY KURII METROPOLITALNEJ

Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska dołączyła do modlitwy „Jasnogórskie Kołatanie”, która przebiega w duchowej jedności z Jasną Górą i przez przyczynę Matki Bożej Jasnogórskiej Królowej Polski, w intencji owocnego dokonania się Beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz o liczne, błogosławione, trwałe owoce tej Beatyfikacji w Kościele i Narodzie Polskim:
05.07 – 12.07 Sanktuarium Matki Bożej Nadodrzańskiej Królowej Pokoju w Siekierkach
12.07 – 19.07 Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Szczecinie
19.07 – 26.07 Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Szczecinie
26.07 – 02.08 Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej Królowej Polski w Szczecinie
02.08 – 09.08 Kościół Matki Bożej Królowej Polski w Krępsku
09.08 – 16.08 Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gryfinie
16.08 – 23.08 Kościół Matki Bożej Jasnogórskiej w Szczecinie
23.08 – 25.08 Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej Królowej Polski w Szczecinie.

Kierujemy zachętę wyborczą do ludzi wierzących w odniesieniu do obywatelskiego prawa i obowiązku udziału w wyborach prezydenckich. W wyborze kandydata powinniśmy kierować się chrześcijańską etyką i Katolicką Nauką Społeczną, w świetle których chrześcijanin – katolik jest w stanie łatwiej wskazać właściwą osobę do najważniejszych funkcji w zakresie rozumnej troski o dobro wspólne Narodu i Państwa. Intencja modlitewna: „Módlmy się w intencji wszystkich biorących udział w wyborach prezydenckich, aby świadomi moralnej odpowiedzialności za tę decyzję, wpływającą na jakość dalszego życia publicznego w naszej Ojczyźnie, głos swój oddawali, zgodnie z tchnieniem Ducha Świętego, na osobę wyraźnie reprezentującą katolickie wartości w życiu społecznym i gospodarczym oraz zatroskaną o małżeństwo i rodzinę.”

Rozpoczęła się rekrutacja na studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. W roku akademickim 2020/2021 zapraszamy na tradycyjne kierunki:
– Teologia (jednolite studia magisterskie), specjalność nauczycielska – specjalność skierowana do osób, które chcą pracować jako katecheci i nauczyciele religii w szkołach,
– Familiologia (studia pierwszego stopnia), specjalności: asystent rodziny i profilaktyka społeczna,
– Familiologia (studia drugiego stopnia), specjalności: poradnictwo psychospołeczne, rodzinne i mediacja,
W roku akademickim 2020/2021 pojawiają się nowości:
Nowa specjalność w ramach kierunku teologia: komunikacja interpersonalna i społeczna – specjalność skierowana dla osób, które chciałby poznać teologię i jednocześnie zdobyć wiedzę i umiejętności do liderowania oraz prowadzenia grup, wspólnot i stowarzyszeń w Kościele,
– Studia podyplomowe: Kierownictwo duchowe (2 semestry) – skierowane do osób, które zajmują się lub są zainteresowane duchowością oraz prowadzeniem osób w procesie rozwoju duchowego,
– Studia podyplomowe: Ochrona małoletnich w Kościele katolickim (2 semestry) – studia pozwalające na zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji pomocnych w pracy z młodzieżą oraz w różnych formach działania na rzecz ochrony osób małoletnich w Kościele i społeczeństwie.
Szczegółowe informacje na stronie facebookowej Wydziału Teologicznego oraz stronie internetowej www.teo.usz.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że XXXVI Szczecińska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę ze względu na obecnie panującą sytuację epidemiczną będzie miała wymiar symboliczny poprzez udział przedstawicieli poszczególnych służb pielgrzymkowych. Zachęcamy do duchowego oraz wirtualnego pielgrzymowania poprzez facebooka pielgrzymki, gdzie będą prowadzone na żywo relacje z trasy w dniach od 25 lipca do 13 sierpnia br. Szczegółowe informacje dotyczące pielgrzymki znajdują się na stronie www.szczecinska.pl oraz na portalu społecznościowym facebook.pl/szczecinskapielgrzymka

Uprzejmie informujemy, że Piesza Pielgrzymka ze Szczecina do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu ze względu na obecnie panującą sytuację epidemiczną będzie miała wymiar symboliczny poprzez udział przedstawicieli poszczególnych służb pielgrzymkowych. Zachęcamy do duchowego oraz wirtualnego pielgrzymowania poprzez facebooka pielgrzymki, gdzie będą prowadzone na żywo relacje z trasy w dniach od 23 do 25 sierpnia br. Szczegółowe informacje dotyczące pielgrzymki znajdują się na stronie www.mysliborska.com.pl oraz na portalu społecznościowym www.facebook.com/mysliborska/.

Jesienią ubiegłego roku powstała 14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej, która dała się już poznać z niesienia pomocy potrzebującym, organizacjom pozarządowym i gminom w walce z pandemią. Zachęcamy wszystkich do wstępowania w szeregi tej formacji. Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej nie koliduje z nauką czy pracą zawodową. Chętnych zapraszamy do najbliższej miejscu zamieszkania Wojskowej Komendy Uzupełnień.