W dzisiejszą niedzielę Kościół wychwala Pana Boga za wszystkich świętych, oficjalnie kanonizowanych, i tych, którzy w cichości wiedli święte życie. To ci, którzy już opłukali swoje szaty we Krwi Baranka, którzy życiem zaświadczyli, że człowiek jest w stanie czynić i pomnażać dobro. Radujemy się i wierzymy, że są w domu Ojca i swoją modlitwą pomagają nam – jeszcze pielgrzymującym, abyśmy nie ustawali na drogach wiary. Dzięki świętych obcowaniu są naszymi orędownikami w niebie. Dzisiejsza uroczystość uświadamia nam też, że świętość jest dla wszystkich, dla każdego z nas. To od nas samych zależy, czy do tej świętości dążymy, czy jej pragniemy.

1. Uroczystość Wszystkich Świętych

 • Msze Św. dzisiaj odprawiamy o godz. 8:30 i 10:30 Nie będzie Mszy Św. o godz. 12:00.
 • Ze względu na niedzielę i uroczystość mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej.
 • W tych listopadowych dniach w sposób szczególny pamiętamy o naszych zmarłych. Niech pamięć ta będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar ofiary Mszy Świętej. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Boga.

2. Niedziela Eucharystyczna

Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca, która gromadzi nas wokół Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. W trudnym czasie epidemii będziemy modlić się za wstawiennictwem Niepokalanego Serca NMP o opiekę nad nami i pomoc w pokonaniu pandemii, a także za zmarłych, tych umierających codziennie oraz na naszych zmarłych.

3. Dzień Zaduszny

W poniedziałek, 2 listopada przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, tzw. Dzień Zaduszny. Cmentarze przypominają nam o przemijaniu i kruchości ludzkiego życia, ale jako chrześcijanie ufamy, że i nasi bliscy zmarli, i kiedyś my sami, dołączymy do grona świętych i błogosławionych. Pamiętajmy, że nie ma „święta zmarłych”. W drugim dniu listopada Kościół wspomina Wszystkich Wiernych Zmarłych. Bliskość uroczystości Wszystkich Świętych i wspomnienie wszystkich zmarłych nie jest przypadkowe. Stanowimy bowiem jeden Kościół: my jesteśmy jeszcze Kościołem pielgrzymującym do nieba i walczącym z grzechem; święci są Kościołem tryumfującym, a zmarli przebywający w czyśćcu są Kościołem oczyszczającym się. Modląc się za zmarłych, pomagamy tym, którzy pokutują w czyśćcu. Ofiarujmy im dar modlitwy, aby jak najszybciej mogli przebywać blisko Ojca w niebie.

 • Msze Św. odprawimy: o godz. 10:30 i o godz. 18:00.
 • Przez cały miesiąc listopad (dotychczas okres ten wyznaczały dni jedynie od 1 do 8 listopada) za pobożne nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych możemy codziennie uzyskać odpust zupełny, który dedykujemy duszom w czyśćcu cierpiącym, pod zwykłymi warunkami, (być w stanie łaski uświęcającej, wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjąć Komunię św., pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga). Nie można tego odpustu ofiarować za samego siebie.

4. Modlitwy przebłagalne

 • Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga zachęca, by naszą odpowiedzią na ataki i profanacje, które naruszały liturgie i nabożeństwa oraz nietykalności świątyń, krzyży i figur świętych na terenie Archidiecezji była modlitwa przebłagalna oraz prośba o łaskę nawrócenia i opamiętania sprawców.
 • Codziennie w dniach od 28 października do 8 listopada trwa modlitwa przebłagalna w adoracji Najświętszego Sakramentu po Mszy Św. wieczornej.
 • Szczegółowa intencja tych modlitw: Dziękujmy Bogu za Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, za wnioskodawców pełniejszej ochrony życia nienarodzonych, za wszystkich obrońców życia,  którzy wiele lat błagali o taką ochronę i którzy obecnie bronią życia nienarodzonych dzieci. Oni wszyscy potrzebują dziś naszego wsparcia. Błagajmy także Miłosiernego Boga o łaskę nawrócenia i opamiętania dla organizatorów oraz uczestników bezbożnych manifestacji przeciw prawnej ochronie życia dzieci, a także sprawców różnych ataków na świątynię Pana, na Krzyż Chrystusa lub na figury świętych. Prośmy też Boga, aby przez przyczynę Niepokalanej oraz Świętego Michała Archanioła zatrzymał duchowe skutki języka nienawiści oraz przekleństw wypowiadanych świadomie lub powtarzanych bezmyślnie przeciwko kapłanom, z atakami fizycznymi włącznie.

5. Pierwsza środa miesiąca

W środę podczas nowenny o godz. 18:00 nasze modlitwy kierujemy ku Matce Bożej. Powierzajmy Jej wstawiennictwu tych, którzy od nas odeszli do wieczności, oraz tych z naszej wspólnoty parafialnej, których Bóg powoła wkrótce do siebie.

6. Pierwszy czwartek miesiąca

W naszych modlitwach w czwartek będziemy dziękować za dar Eucharystii oraz prosić o liczne i święte powołania kapłańskie, zwłaszcza podczas Mszy Świętej o godz. 18:00.

7. Pierwszy piątek miesiąca

W piątek będziemy przepraszać Boże Serce za brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia podczas adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 17:30. Msza Święta wynagradzająca Bożemu Sercu o godz. 18:00.

8. Pierwsza sobota miesiąca

Tradycyjnie w pierwszą sobotę miesiąca odwiedzamy naszych chorych, seniorów i samotnych. W związku z sytuacją epidemiczną i obostrzeniami odwiedziny w miesiącu listopadzie odwołujemy ze względu na bezpieczeństwa naszych podopiecznych. W sytuacjach krytycznych zawsze prosimy o kontakt, wpierw telefoniczny.

9. Kalendarz liturgiczny

W tym tygodniu patronuje nam:

 • W środę, 4 listopada – św. Karol Boromeusz (1538-1584), biskup, wielki reformator Kościoła.

10. Wypominki

 • Dziś rozpoczynamy czas listopadowej modlitwy za zmarłych. Wychodząc ze świątyni, prosimy o zabranie karty wypominkowej.
 • Prosimy o wypisywanie imion zmarłych, których pragniemy polecić modlitwie Kościoła.Wypisane karty prosimy składać do skarbon przy prezbiterium.
 • Modlitwa wypominkowa w listopadzie – w dni powszednie, o godz. 18:00.

ks. Stanisław Drewicz, proboszcz

11. Różaniec do granic Nieba

Od 1 do 08 listopada br. w całej Polsce i na świecie musimy znowu chwycić za różańce i z całych sił wołać do Boga Ojca o zmiłowanie. Chcemy podjąć pokutę za nasze grzechy i wołać do Nieba o wybaczenie. Chcemy stanąć w obronie życia, my, wszyscy; koniec z podziałami, koniec z lękiem, koniec z niewiarą. Wszyscy połączmy się w wspólnej modlitwie, całą nadzieję pokładając w Bogu Ojcu Jedynym. 

 • Modlitwa do Boga Ojca: Bądź uwielbiony Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, Stwórco wszelkiego stworzenia. Ty jesteś Miłością i Źródłem miłości. Dziękuję Ci, żeś mnie tak cudownie stworzył! Dziękuję Ci także za życie członków mojej rodziny, gdyż każdy człowiek jest wyrazem Twojego błogosławieństwa dla mnie, mojej ojczyzny i całego świata. Niestety my, grzesznicy, często nie potrafimy przyjąć, a niekiedy nawet wprost odrzucamy ten Owoc Twojej miłości. Dlatego bardzo przepraszam Ciebie za każdą zniewagę, jakiej dopuściłem się odrzucając dar życia. Przepraszam za każde odrzucone przez moich Rodaków dziecko poczęte, które jest przejawem obfitości Twojego miłosierdzia dla rodziców, krewnych i całego narodu. Przepraszam Cię za każdego człowieka, który w jakikolwiek sposób przyczynił się do odrzucenia miłości objawionej w zaistnieniu nowego życia. Proszę o łaskę przebaczenia dla mnie, dla mojej najbliższej rodziny, dla moich przodków i potomków. Jednocześnie pragnę przyjąć do swego serca każde poczęte, a odrzucone życie. Przyjmuję te dzieci, którym choć nie dano przyjść na ten świat, to jednak żyją przed Twoim Obliczem. Nadaję im prawa mojej rodziny i obywatelstwo mojej Ojczyzny. Przebacz nam i udziel daru jedności.
 • Modlitwa skierowana do dzieci: Wszystkie dzieci nienarodzone zabite w naszych rodzinach, te o których wiemy i te, które są nam nieznane, przepraszamy was i chcemy przyjąć do serca wasze przebaczenie. Prosimy, jeśli już oglądacie Boga twarzą w twarz, wstawiajcie się za nami, by śmierć nie miała dostępu do naszych rodzin. Prosimy o modlitwę za Polskę i cały świat, by wrócił do Boga Ojca, naszego Stwórcy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Więcej informacji na stronie www.rozaniecdogranic.pl oraz na profilu facebookowym.

12. Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski

Od dnia 31 października do dnia 2 listopada br. zakazuje się wstępu na teren cmentarzy, z wyjątkiem pogrzebu i czynności z nim związanych. Pozostałe kwestie wprowadzone w związku z objęciem strefą czerwoną całego kraju – obowiązuje zakrywanie ust i nosa.

13. Komunikaty i informacje Kurii Metropolitalnej

„Procesja ze świętymi”, z relikwiami świętych i błogosławionych, wyruszy w sobotę, 31 października br. o godz. 19.00 z Jasnych Błoni, od figury św. Jana Pawła II, i przejdzie następującą trasą: Plac Armii Krajowej, Aleja Papieża Jana Pawła II, Plac Grunwaldzki, Aleja Papieża Jana Pawła II, Plac Lotników, ul. Kaszubska, ul. Bałuki, Aleja Niepodległości, Brama Portowa, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Sołtysia, ul. Grodzka, Plac Księdza Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego (Plac Katedralny). Na zakończenie procesji, około godz. 20.00, w Bazylice Archikatedralnej zostanie odprawiona Msza Święta z Uroczystości Wszystkich Świętych.

Stowarzyszenie Fidei Defensor, prowadzące w Szczecinie Centrum przeciwdziałania przestępczości przeciwko wolności sumienia i wyznania oferuje Proboszczom i parafianom pomoc w zakresie ochrony prawnej osób pokrzywdzonych przestępstwami przeciwko wolności sumienia i wyznania. Wszystkich, którzy doświadczyli przemocy, profanacji, naruszenia kultu religijnego mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej, jakie oferuje Stowarzyszenie Fidei Defensor. Kontakt do Stowarzyszenia: tel. 885 055 516, e-mail: biuro@fideidefensor.pl Więcej informacji znajduje się na stronie: www.fideidefensor.pl oraz pod linkiem: https://fideidefensor.pl/wp-content/uploads/2020/09/Jestes-ofiara-przestepstwa-.pdf

W związku z sytuacją epidemiczną alumni Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie nie będą w tym roku zbierać wypominek za zmarłych na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Prosimy o składanie wypominek w swoich kościołach parafialnych. Taka możliwość istnieje również w Kościele Seminaryjnym przy ul. Papieża Pawła VI 2 w Szczecinie, w przedsionku kościoła w każdą niedzielę w czasie Mszy Świętych o godz. 8.30, 11.30 i 18.00. Alumni będą modlić się za powierzonych zmarłych codziennie przez cały listopad.

W dniach od 3 do 8 listopada można zyskać odpust zupełny za zmarłych modląc się w następujących intencjach: 3 listopada – za zmarłe ofiary wypadków drogowych i katastrof, 4 listopada – za ofiary aborcji oraz za zmarłe ofiary procedur „In vitro”, 5 listopada – za dzieci utracone, 6 listopada – za zmarłych i poległych, którzy życie oddali w służbie naszej Ojczyzny, w tym: żołnierzy, polityków, twórców życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego, 7 listopada – za tych, którzy nie wrócili z morza, 8 listopada – za zmarłych rodziców, nauczycieli, wychowawców i duchownych.

Pamiętajmy w modlitwach także o zmarłych Duszpasterzach naszej wspólnoty. Ksiądz Arcybiskup Metropolita zachęca wszystkich, aby każdego dnia od 1 do 8 listopada, prosić Boga o życie wieczne dla zmarłych ofiar pandemii koronawirusa.