W codziennej pogoni możemy zapomnieć o tym, by niekoniecznie być człowiekiem, ale nieustannie stawać się człowiekiem. Współczesny człowiek to homo viator – człowiek w drodze. Czy jednak dostrzegamy, że życie jest tylko wędrówką ku wieczności? Stajemy się w pełni ludźmi, gdy pozwalamy się ogarnąć miłości Bożej, przyjmujemy Jezusa Eucharystycznego przypominającego nam: „Ja jestem chlebem życia” (J 6,35). Niech te słowa nieustannie brzmią w naszych sercach, nie tylko w uszach.

Wybierających się na wypoczynek zachęcamy do wcześniejszego poszukania kościoła, w którym możemy uczestniczyć w niedzielnej Mszy Świętej. W tym celu możemy wykorzystać możliwości internetu. Zachęcamy do korzystania ze strony internetowej www.kiedymsza.pl

1. Niedziela Eucharystyczna

Dzisiaj, w pierwszą niedzielę miesiąca gromadzimy się wokół Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. „Obecność Chrystusa w monstrancji jest przypomnieniem świętości Ołtarza, gdzie sprawuje się Najświętsza Eucharystia”. Modlić się będziemy w intencjach Kościoła oraz polecimy nasze intencje osobiste.

2. Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Dziś, 1 sierpnia obchodzimy 77. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. Módlmy się za wszystkich, którzy przez 63 dni Powstania Warszawskiego walczyli o wolność Warszawy i Ojczyzny. Pamiętajmy o nich także w osobistej modlitwie.

3. Miesiąc sierpień

Miesiąc sierpień, to szczególny czas, tak pod względem religijnym, jak i historycznym. W tym miesiącu ze wszystkich stron Polski i Europy tysiące pielgrzymów zdążają do różnorodnych sanktuariów. Łączmy się w modlitwie z tymi, którzy podjęli trud wyjścia na pątnicze szlaki.

Włączmy się także w wielką modlitwę o trzeźwość naszego narodu. Może dla wyrwania z nałogu pijaństwa czy narkomanii kogoś bliskiego, znajomego ofiarujmy Panu Bogu czasową lub całkowitą abstynencję. Naszym orędownikiem w modlitwie o trzeźwość jest Święty Maksymilian Maria Kolbe.

4. Odpust Porcjunkuli

Jutro, 2 sierpnia, możemy uzyskać odpust zupełny Porcjunkuli. Św. Franciszek z Asyżu gorąco prosił Boga o łaskę zbawienia wszystkich ludzi. Objawili mu się Jezus i Maryja, obiecując, że kto nawiedzi kapliczkę Porcjunkuli pw. Matki Bożej Anielskiej, od I nieszporów, czyli od zachodu słońca 1 sierpnia do II nieszporów, czyli zachodu słońca 2 sierpnia (dzień Matki Bożej Anielskiej), ten dostąpi łaski odpustu zupełnego odpuszczenia win za wszystkie swoje grzechy i darowania przed Bogiem kary doczesnej za grzechy. Papież Paweł VI w 1967 r. rozciągnął przywilej uzyskania odpustu zupełnego na cały Kościół.

Każdy, kto w tym dniu (2 sierpnia) nawiedzi swój kościół parafialny, spełniając zwykłe warunki konieczne do uzyskania odpustu, zyskuje odpust zupełny.

Warunki uzyskania odpustu za nawiedzenie kościoła to stan łaski uświęcającej oraz modlitwa w intencjach (ogólnej i ewangelizacyjnej), w których w danym miesiącu modli się papież.

Skorzystajmy z nadzwyczajnej łaski darowania kar doczesnych za grzechy odpuszczone w sakramencie pojednania, a jeszcze przez nas nienaprawione.

5. Kalendarz liturgiczny

W tym tygodniu patronuje nam

W środę, 4 sierpnia – św. Jan Maria Vianney (1786-1859), prezbiter, gorliwy duszpasterz, patron proboszczów.

6. W pierwszym tygodniu miesiąca

W środę, po wieczornym nabożeństwie, zmiana tajemnic Żywego Różańca. Czcicieli Matki Bożej zapraszamy na godz. 18:00, na Mszę Św. i zmianę tajemnic.

W czwartek wspominamy ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Zapraszamy na szczególne modlitwy w intencji powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Pamiętajmy, że takich będziemy mieli kapłanów, o jakich będziemy się modlili i jakich będziemy wspierali modlitwą. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy organizują się i tworzą kolejne margaretki, czyli grupy modlące się za kapłanów.

W piątek o godz. 17:30 nabożeństwo pierwszopiątkowe z okazją do spowiedzi świętej; o godz. 18:00 wieczorna Eucharystia. Zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty.

7. Święto Przemienienia Pańskiego

W piątek, 6 sierpnia, święto Przemienienia Pańskiego; obchodzone jest już od VI wieku, a w Polsce znane od XI wieku. Fakt przemienienia pozwala Apostołom i nam zrozumieć, jak niepełne są nasze wyobrażenia o Bogu. To lekcja pokory wobec majestatu Bożej potęgi. Przemienienie Pańskie to święto radości i nadziei, że przyjdzie czas, kiedy Pan odmieni nas wszystkich. Zapraszamy w piątek na na wspólną modlitwę na godz. 18:00.

8. Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca (4)

W sobotę, 7 sierpnia, o godz. 17:00 nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. Tym, którzy będą je z wiarą praktykować Maryja obiecała zbawienie, przez co przyczyniamy się do ocalenia wielu ludzi od potępienia i zapowiadanych przez Maryję katastrof cywilizacyjnych. Serdecznie zapraszamy.

9. Nowe kropielnice (aspersoria)

W minionym tygodniu zamontowaliśmy 2 nowe kropielnice, które zostały przytwierdzone na obydwu filarach pod chórem. Aspersoria w kształcie muszli, wykonane zostały przez włoską odlewnię artystyczną.

Niech nasza inwestycja przyczyni się do bezpiecznego używania wody święconej, w duchu pobożności osobistej.

10. Pomoc dla poszkodowanych ulewami i powodziami

Także Caritas naszej Archidiecezji organizuje pomoc dla poszkodowanych gwałtownymi burzami i powodziami, zarówno w naszej Ojczyźnie, jak i w Niemczech, Belgii i Holandii. Dzisiaj przykościelna zbiórka ofiar do puszek przy wyjściu z kościoła.

Dziękujemy za hojne wsparcie Polskich misjonarzy w ubiegłe niedziele. Serdeczne Bóg zapłać.

„Wiary i zwątpienia nie da się oddzielić.
Jedno i drugie występuje równie często.
Szczęśliwy człowiek, który widzi to, każdego dnia u siebie”.

(S. Krystiana ZSNM)

ks. Stanisław Drewicz, proboszcz