Spowiedź nazywa się czasem „pracowitym chrztem” – bo o ile chrzest jedna nas z Bogiem i włącza w Ciało Chrystusa, o tyle spowiedź, powtarzana wiele razy, staje się faktycznie swego rodzaju pracą, wysiłkiem chrześcijanina ukierunkowanym na zjednoczenie z Bogiem. Ale spowiedź to przede wszystkim DAR przebaczającego Ojca, który odpuszcza nam grzechy mocą swego miłosierdzia. Jest to owoc męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, dzieło Ducha Świętego, który został nam dany na odpuszczenie grzechów.

Zachęcam do korzystania ze spowiedzi w tygodniu. Spowiedź w parafii odbywa się od wtorku do soboty od godz. 17.30 do 17.55. Dodatkowo, w każdy piątek od 20.00 do 21.00 oraz w pierwsze piątki i soboty miesiąca od godziny 17.00. W niedzielę spowiedź przed Mszą świętą – w miarę możliwości.

 

Formuła spowiedzi i warunki dobrej spowiedzi, pdf