Serdecznie zapraszamy rodziców i dzieci pierwszokomunijne na spotkanie organizacyjne we wtorek, 13 września o godz. 19.00 do restauracji Bella Italia przy ul. Polickiej 51

 

Gdzie odbywa się przygotowanie do I Komunii Świętej?

Zasadniczo przygotowanie i uroczystość I Komunii Świętej odbywają się we własnej parafii. Gdyby zachodziła konieczność, dla uzasadnionych racji, uroczystość (przygotowanie) może odbyć się poza parafią zamieszkania po uzyskaniu pisemnego pozwolenia od księdza proboszcza parafii zamieszkania.

Zadania rodziców dzieci przygotowujących się do I Spowiedzi i Komunii św.:

  • wspólna wieczorna modlitwa rodziców z dzieckiem i za dziecko;
  • systematyczne uczestnictwo wraz z dzieckiem w niedzielnych i świątecznych mszach świętych;
  • kierowanie się w życiu codziennym zasadami dekalogu;
  • rozmowa z dzieckiem na tematy podejmowane podczas katechez;
  • pomoc w opanowaniu podstawowych modlitw i zrozumieniu niezbędnych treści związanych z sakramentem pokuty i Eucharystii;
  • pomoc dziecku w rozwoju moralnym, aby normy moralne znało i zachowywało z wewnętrznego przekonania a nie tylko ze względu na rodziców i otoczenie; – codzienne świadectwo życia z wiary;
  • wychowywanie do życia w prawdzie i miłości;
  • troska o sprzyjający klimat dla harmonijnego rozwoju dziecka.