page2image5243712

„Kościół modlił się nieustannie do Boga” (Dz 12, 5)

Modlimy się o ustanie pandemii wspólnie odmawiając Różaniec wraz z sanktuariami całego świata

Maj 2021

Papież Franciszek prosi, aby w miesiącu maju cały Kościół przyzywał wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny w intencji zakończenia pandemii, a w sposób szczególny zachęca nas wszystkich do gorliwej modlitwy za tych, których pandemia dotknęła najbardziej. W każdym dniu maja, kierując się kalendarzem z konkretnymi intencjami, wszystkie sanktuaria na całym świecie, zjednoczone w komunii modlitewnej będą kierowały swoje modlitwy, które jak woń kadzidła będą wznosiły się do Boga. Tej modlitwie za cały Kościół będzie na zmianę przewodniczyło trzydzieści sanktuariów maryjnych, które zaproponują wiernym szereg wydarzeń, w jakich będą mogli uczestniczyć przez cały dzień.

Modlitwa poranna w sanktuarium rozpocznie się od symbolicznego gestu zapalenia lampy oliwnej przed obrazem Matki Bożej. Bezpośrednio po tym zostanie odczytany fragment Pisma Świętego z rozdziału dwunastego Dziejów Apostolskich, od którego cała inicjatywa bierze swoją nazwę. Na koniec celebrans wyjaśni znaczenie tego gestu i całego dnia, odmawiając następnie z obecnymiwiernymi skierowaną do Maryi Panny starożytną modlitwę Pod Twoją obronę.

Najważniejszym punktem dnia modlitwy w sanktuarium będzie odmówienie Różańca świętego, zgodnie z miejscowymi tradycjami i zwyczajami, o zakończenie pandemii oraz w codziennej intencji szczegółowej powierzonej przez papieża Franciszka, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Schemacie Modlitwy.

Na zakończenie dnia wszyscy wierni, zgromadzeni w sanktuarium, skierują do Matki Bożej pozdrowienie pożegnalne, duchowo przekazując modlitewne przewodniczenie następnemu sanktuarium.

Oprócz odmówienia Różańca Świętego, sanktuaria są zaproszone do promowania w ciągu całego dnia innych wydarzeń modlitewnych.

SCHEMAT MODLITWY DLA SANKTUARIUM

Zapalenie lampy oliwnej

Rano celebrans rozpoczyna modlitwę pozdrowieniem liturgicznym. On sam lub wyznaczony wierny zapala lampę oliwną umieszczoną przed obrazem Matki Bożej. Po zakończeniu tej czynności lektor proklamuje przewidziany fragment Pisma Świętego.

 

CZYTANIE

Bóg weźmie w obronę swoich wybranych, którzy do Niego wołają.

Z Ewangelii według świętego Łukasza. (18, 1-8)

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem”. Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie”». I Pan dodał: «Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?».

Oto słowo Boże.

Czas pandemii głęboko wpłynął na nasze życie. Ta próba jest okazją do dawania świadectwa naszej wiary, do umocnienia nadziei i spełniania gestów miłości poprzez uczynki miłosierdzia względem ciała i względem duszy. Wiele osób naznaczonych jest smutkiem, ponieważ stracili kogoś bliskiego lub nie mogli towarzyszyć im w czasie ich odejścia i pogrzebu. Na ciężką próbę zostały wystawione relacje rodzinne i społeczne. Kryzys gospodarczy i brak pracy wywołują lęk z powodu coraz bardziej niepewnej przyszłości własnej rodziny. W tym doświadczeniu czujemy się jak pierwsza wspólnota chrześcijańska, którą tekst z Dziejów Apostolskich opisuje tym pięknym wyrażeniem „Kościół modlił się nieustannie do Boga” (Dz 12,5). Także i my pragniemy zjednoczyć się w modlitwie do Boga, aby wysłuchał naszych próśb. W tym miesiącu maju gromadzimy się wokół Ojca Świętego, który prosi cały Kościół, aby wraz z Maryją, Matką Bożą, błagać o ustanie tej próby. Lampa oliwna będzie przypominać naszej wspólnocie, że zostaliśmy wezwani do modlitwy o zakończenie pandemii. Prosimy was, abyście czuwali w tym sanktuarium i zapraszamy tych, którzy nie mogą być obecni, by przyłączyli się do nas w modlitwie ze swoich domów, miejsc pracy i wspólnot parafialnych naszego kraju przez cały dzień dzisiejszy.

Módlmy się razem:

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

ODMAWIANIE RÓŻAŃCA

Modlitwę różańcową można rozpocząć od zapalenia kilku świec od lampy oliwnej zapalonej uprzednio przed obrazem Matki Bożej.

Drodzy Bracia i Siostry, w jedności z Ojcem Świętym, za przykładem pierwszych wspólnot chrześcijańskich w tym czasie wielkiej próby, wznosimy do Pana, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, nieustanne błagania o zakończenie pandemii. Dziś w szczególności, w tym Sanktuarium([wstawić nazwę Sanktuarium) pragniemy modlić się za (wstawić intencję modlitewną). Niech te świece, zapalone od lampy, która płonie przed wizerunkiem Matki Bożej, rozświetli i przemieni tę chwilę mroku w jutrzenkę nowego światła. Zapraszamy wszystkich, którzy śledzą nas poprzez nasze kanały internetowe, do duchowego włączenia się w odmawianie tego Różańca Świętego wraz ze swoimi rodzinami.

Następuje modlitwa Różańca świętego. Na zakończenie, po odśpiewaniu Witaj Królowo i odmówieniu Litanii wierni zwracają się do Matki Bożej z następującą modlitwą:

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. W obecnej dramatycznej sytuacji, pełnej cierpienia i udręki, która ogarnia cały świat, wołamy do Ciebie, Matko Boga i nasza Matko, i uciekamy się pod Twoją obronę. O Dziewico Maryjo, miłosierne oczy Twoje na nas zwróć w tej pandemii koronawirusa, i pociesz tych, którzy są zagubieni i opłakują swoich bliskich zmarłych, niekiedy pochowanych w sposób raniący duszę. Wspieraj tych, którzy niepokoją się o osoby chore, przy których, by zapobiec zarażeniu, nie mogą być blisko. Wzbudź ufność w tych, którzy są niespokojni z powodu niepewnej przyszłości i następstw dla gospodarki i pracy. Matko Boga i nasza Matko, błagaj za nami u Boga, Ojca miłosierdzia, aby ta ciężka próba skończyła się i by powróciła perspektywa nadziei i pokoju. Podobnie jak w Kanie Galilejskiej, wyjednaj u Twego Boskiego Syna, by pocieszył rodziny chorych i ofiar oraz otworzył ich serca na ufność. Chroń lekarzy, pielęgniarki i pielęgniarzy, pracowników służby zdrowia, wolontariuszy, którzy w tym czasie kryzysu znajdują się na pierwszej linii frontu i narażają swoje życie, aby ocalić inne istnienia. Podtrzymuj ich wysiłki i daj im siłę, dobroć i zdrowie. Bądź blisko tych, którzy w dzień i w nocy opiekują się chorymi; bądź blisko kapłanów i osób konsekrowanych, którzy z duszpasterską troską i ewangelicznym zaangażowaniem starają się pomagać i wspierać wszystkich. Najświętsza Dziewico, oświeć umysły ludzi nauki, żeby mogli znaleźć właściwe rozwiązania i pokonać tę chorobę.

Pozdrowienie Maryi

Na zakończenie dnia:

Drodzy Bracia i Siostry, na zakończenie tego dnia powierzamy w ręce Najświętszej Maryi Panny osoby dotknięte przez pandemię, a w szczególności (wstawić intencję modlitewną), aby zawierzyła je swojemu Synowi: Niech On wysłucha i spełni nasze prośby.

Wzywajmy Ją razem:

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O, Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

LISTA SANKTUARIÓW WRAZ Z INTENCJĄ CODZIENNEJ MODLITWY

 

1. maja – Matki Bożej w Walsingham, Anglia, Za zmarłych

2. maja – Jezusa Zbawiciela i Matki Bożej w Elele, Nigeria, Za tych, którzy nie mogli pożegnać swoich zmarłych

3. maja – Matki Bożej Częstochowskiej, Polska, Za zakażonych i chorych

4. maja – Bazylika Zwiastowania Pańskiego w Nazaret, Izrael, Za kobiety w ciąży i mające się urodzić dzieci

5. maja – Matki Bożej Różańcowej w Namyang, Korea Południowa, Za dzieci i małoletnich

6. maja – Matki Bożej w Aparecidzie w Sao Paulo, Brazylia, Za młodzież

7. maja – Matki Bożej Pokoju i Dobrej Drogi w Antipolo, Filipiny, Za rodziny

8. maja – Matki Bożej w Lujan, Argentyna, Za pracowników środków przekazu

9. maja – Domek Loretański w Loretto, Włochy, Za osoby starsze

10. maja – Matki Bożej w Knock, Irlandia, Za osoby niepełnosprawne

11. maja – Matki Bożej Ubogich w Banneux, Belgia, Za ubogich, bezdomnych i osoby w trudnej sytuacji ekonomicznej

12. maja – Matki Boskiej Afrykańskiej w Algier, Algieria, Za osoby samotne i za tych, którzy utracili nadzieję

13. maja – Matki Bożej Różańcowej w Fatimie, Portugalia, Za więźniów

14. maja – Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Velankanni, Indie, Za naukowców i instytuty badań medycznych

15. maja – Matki Bożej, Królowej Pokoju w Medjugorje, Bośnia i Hercegowina, Za migrantów

16. maja – Katedra Matki Bożej w Sydney, Australia, Za ofiary przemocy i handlu ludźmi

17. maja – Bazylika Niepokalanego Poczęcia w Waszyngton, USA, Za kierujących państwami i organizacjami międzynarodowymi

18. maja – Matki Bożej w Lourdes, Francja, Za lekarzy, pielęgniarzy i pielęgniarki

19. maja – Najświętszej Marii Panny w Efezie, Turcja, Za narody pogrążone w wojnie i o pokój w świecie

20. maja – Matki Bożej Miłosierdzia z El Cobre, Kuba, Za farmaceutów i pracowników służby zdrowia

21. maja – Matki Bożej w Nagasaki, Japonia, Za pracowników pomocy społecznej

22. maja – Matki Bożej z Montserrat, Hiszpania, Za wolontariuszy

23. maja – Matki Bożej Przylądka  w Trois-Rivières, Kanada, Za funkcjonariuszy służb porządkowych, wojska i strażaków

24. maja – Miejsce nieznane, Za tych, którzy zapewniają usługi podstawowe

25. maja – Matki Bożej w Ta’Pinu, Malta, Za nauczycieli, uczniów i wychowawców

26. maja – Matki Bożej z Guadelupe, Meksyk, Za pracowników i przedsiębiorców

27. maja – Matki Bożej w Zarwanicy, Ukraina, Za bezrobotnych

28. maja – Matki Bożej w Altötting, Niemcy, Za papieża, biskupów, kapłanów i diakonów

29. Królowej Libanu w Harissie, Liban, Za osoby konsekrowane

30. maja – Matki Bożej Różańcowej w Pompejach, Włochy, Za Kościół

31. maja – Ogrody Watykańskie, Watykan, W intencji ustąpienia pandemii i odrodzenia się życia społecznego i gospodarczego.