Droga Młodzieży, Drodzy Rodzice!

Po raz drugi weszliśmy w szkolne zdalne nauczanie. W obecnej sytuacji epidemicznej podjęliśmy zadanie przygotowania kandydatów do przyjęcia „sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej”. Na naszej parafialnej stronie internetowej, w tym miejscu, będziemy zamieszczać informacje dotyczące zdalnego przygotowania osób, które pragną przyjąć Sakrament Bierzmowania.
Kierując się wskazaniami Konferencji Episkopatu Polski przygotowanie bezpośrednie – obejmujące drugi rok przygotowania – dotyczy młodzieży z klasy VIII i wszystkich starszych, natomiast przygotowanie młodzieży z klasy VII – trwa przez dwa lata przygotowania, w klasie VII i VIII.
Odpowiedzialnym za sakramentalne przygotowanie w każdej parafii jest ksiądz proboszcz, z którym współpracują różne osoby. Pierwszą z tych osób, którą przedstawiam jest Siostra Filipa ze Zgromadzenia Sióstr Uczennic Krzyża.

Zadania osób przygotowujących się do sakramentu bierzmowania:

• systematyczna osobista modlitwa;
• kierowanie się w życiu codziennym zasadami dekalogu i przykazaniem miłości Boga i bliźniego;
• uczestnictwo w katechezie szkolnej oraz spotkaniach przy parafii.

Zadania rodziców, opiekunów oraz osób bliskich wspierających kandydatów:

• wspólna modlitwa
• wspólne uczestnictwo w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych
• kierowanie się w życiu codziennym zasadami dekalogu
• rozmowa z kandydatem na tematy podejmowane podczas katechez
• pomoc w poszerzaniu wiedzy i zrozumieniu niezbędnych treści związanych z sakramentem pokuty i Eucharystii oraz życia Kościoła
• wychowywanie do życia w prawdzie i miłości.

Pierwsze zadanie dla kandydatów:

Odszukaj na YouTube 3MC – Trzyminutowy Katechizm – 37. Co to jest bierzmowanie? link: https://www.youtube.com/watch?v=cTsbuFEV65g

Zapamiętaj jego treść, porozmawiamy o tym na najbliższym spotkaniu.

Zadanie drugie: 

Odszukaj na YouTube 3MC – Trzyminutowy Katechizm – 1. Kim jest człowiek? link: https://www.youtube.com/watch?v=ap4wRNRy-kk

oraz 12. Kim jest Bóg? link: https://www.youtube.com/watch?v=y8bcXJBoXDg

Zapisz sobie słowa i wyrażenia, które są niezrozumiałe. Spróbuj samemu sobie opowiedzieć treść tego filmu – będziemy o tym rozmawiać na kolejnym spotkaniu. Powodzenia!